Memories of Cinemagoing in Rural Wales

Atgofion am Fynd i’r Sinema yng Nghefn Gwlad Cymru

Did you go to the cinema in rural Wales prior to 1970? If so, please spare a few minutes to complete a questionnaire about your memories and experiences of watching movies in rural Wales.

Oeddech chi’n arfer mynd i’r sinema yng nghefn gwlad Cymru cyn 1970? Os felly, a fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i lenwi holiadur am eich atgofion a’ch profiadau o wylio ffilmiau yng nghefn gwlad Cymru.

Links:

CLICK HERE FOR ENGLISH LANGUAGE QUESTIONNAIRE 

CLICIWCH  YMA AM HOLIADUR CYMRAEG

 

About me and my research:

I’m Jamie Terrill, a PhD student at Aberystwyth University. My PhD project investigates the history of rural Welsh cinemas, as well memories of rural Welsh cinemagoing. This PhD project is funded and supported by the South, West and Wales Doctoral Training Partnership.

All names given will be changed in the final thesis. All questionnaires will be kept protected behind a password that only I have access to.

Contact jrt6@aber.ac.uk for more information.

Twitter: @WelshCinemaProj

Amdanaf i a fy ymchwil:

Jamie Terrill ydw i, ac rwy’n fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae fy mhrosiect PhD yn ymchwilio i hanes sinemâu yng nghefn gwlad Cymru, ynghyd ag atgofion am fynd i’r sinema yng nghefn gwlad Cymru. Mae’r prosiect PhD yn cael ei ariannu gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, De a Gorllewin Lloegr.

Caiff pob enw ei newid yn y traethawd terfynol. Bydd yr holl holiaduron wedi eu diogelu â chyfrinair nad oes neb ond fi yn ei wybod.

Cysylltwch â jrt6@aber.ac.uk i gael gwybod mwy.

Twitter: @WelshCinemaProj

5B92Mdz6